,

 

.

YAYIN#3_Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi Yayımlandı!

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırma amacıyla, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Koç Holding’in 20 Aralık 2010’da başlattığı “Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi”nin ana yayını “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Dokümanı” yayımlandı. İş dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının somut verilerinin bilimsel analizinden hareketle oluşturulan doküman, mesleki eğitimde stratejik bir yol haritası sunmayı amaçlıyor. Strateji Dokümanı’nda mesleki ve teknik eğitim konuları masaya yatırılarak dört temel hedef belirlendi ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hem özel sektöre hem de kamuya yönelik çeşitli öneriler sıralandı.

Düzenlenen toplantıda konuşan Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, 2006 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı işbirliğinde yürüttükleri MLMM projesi ile mesleki ve teknik eğitimin Türkiye’deki gelişim serüveninin önemli bir parçası olduklarına dikkat çekti. Strateji Dokümanı’nın mesleki eğitimin geleceğine yönelik önemli çıktıları olduğunu anlatan Oya Ünlü Kızıl, “Mesleki ve teknik eğitimde gençlerin potansiyellerine ulaşmalarının yolu insan onuruna yaraşır şartlar altında işgücü piyasasına girmelerinden geçiyor” dedi.

 

ERG Direktörü Prof. Üstün Ergüder ise, “Strateji Dokümanı”nın önemli çıktılarından birinin mesleki ve teknik eğitimi iş dünyasının sahiplenmeyi artırarak sürdürmesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ergüder, “Şüphesiz dokümandaki en dikkat çekici sonuçlardan biri de, mesleki ve teknik eğitimde teorik bilgiyi veren okul ile uygulamalı eğitimin merkezi olan işyeri arasındaki ikili yapının güçlendirilmesidir. MLMM Projesi ile tüm Türkiye’ye sunulan Okul – İşletme İşbirliği modeli bunun en güzel örneği” diye konuştu.

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırma amacıyla, Eğitim Reformu Girişimi ve Koç Holding’in 20 Aralık 2010’da başlattığı Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi’nin son yayını olan “Mesleki ve Teknik Eğitim’de Kalite: Strateji” Dokümanı yayınlandı. Divan Otel’de düzenlenen toplantı ile mesleki eğitimde stratejik bir yol haritası sunan dokümanın çıktılarını Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Üstün Ergüder basın mensupları ile paylaştı.


Katılımcı ve veri temelli politika önerileri geliştirdik!

Koç Holding Dış ilişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, ERG ile sürdürdükleri proje ile mesleki ve teknik eğitim süreci için katılımcı ve veri temelli politika önerileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Oya Ünlü Kızıl, “Bu projenin yayınları Hayat Boyu Öğrenme, Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor, Mesleki Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi bugün burada üzerinde konuşacağımız Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi’ni besledi. Strateji belgesi ile hedefimiz; proje kapsamında hazırlanmış tüm bu araştırmalar ve bilgi notları ile diğer makale ve raporlara dayanarak mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak için bir strateji oluşturmak” diye konuştu.

Meslek eğitimi Türkiye’ye avantaj yaratacak biçimle yapılandırılmalı!

ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Strateji Dokümanı’nın mesleki ve teknik eğitimin gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunacak, işletmelerin nitelikli eleman gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye’ye avantaj yaratacak biçimde yapılandırılması gerekliliğinden yola çıktığını vurguladı. Strateji Dokümanı’nın birbirini tamamlayan dört ana hedef üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Üstün Ergüder bu hedefleri şöyle sıraladı:

1. Hedef: Ortaöğretimi bitiren tüm öğrencilerin temel becerilere sahip olması,
2. Hedef: Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi,
3. Hedef: Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemine Yönelik Destek Mekanizmalarının Kurulması ve Güçlendirilmesi,
4. Hedef: Mesleki ve teknik eğitimin toplumsal statüsünün iyileştirilmesi.

Mesleki eğitim kurumlarında istihdam edilecek öğretmenler sektör deneyimine sahip olmalı!

Politika dokümanında her hedef doğrultusunda, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öneriler sıralandığına dikkat çeken Prof. Dr. Üstün Ergüder, Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin geliştirilmesi hedefinde iş dünyasının önemine dikkat çekti.

Bu hedef kapsamındaki önerlerden biri olan meslek dersi öğretmenlerinin sektör deneyimi kazanmasının teşvik edilmesinin gerekliliğini anlatan Prof. Dr. Üstün Ergüder, “Bu hedef doğrultusunda raporda yer alan ‘Öğretmen ve Yöneticilerin Niteliğinin Geliştirilmesi’ önerisi mesleki ve teknik eğitim kurumlarında yeni istihdam edilecek öğretmenlerin sektörleriyle ilgili işletme deneyimine sahip olması ve bu deneyim şartının öğretmen yeterliliklerine dahil edilmesi gerekliliğini vurguluyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Ergüder, Bu kapsamda bir diğer önerinin ise rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi olduğunu vurgularken, “İş dünyasında başarılı olmuş çalışanların ya da girişimcilerin okullarda öğrencilerle buluşturulması ve öğrencilerin sorularını yanıtlaması da yarar sağlayacaktır” dedi. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesinin de bu kapsamda getirilen bir öneri olduğunu anlatan Prof. Dr. Ergüder, bu öneriye ilişkin raporda “Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında laboratuar kurulumu konusunda işletmeler ve okullar arasında sürekli işbirliklerinin kurulması teşvik edilmeli, bu konudaki projelerin yaşama geçirilmesi yolundaki bürokratik yükler hafifletilmelidir” açıklamasının yer aldığını vurguladı.

BASIN BÜLTENİNİN TÜMÜNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

YAYINLAR:

"Mesleki Ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi" yayınına PDF olarak ulaşmak için TIKLAYINIZ!

“Mesleki ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi” yayınına PDF olarak ulaşmak için TIKLAYINIZ!

“Hayat Boyu Öğrenme Uluslararası Eğilimler Bilgi Notu” yayınına PDF olarak ulaşmak için TIKLAYINIZ!

"Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika Önerileri" yayınına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

(C) 2022 Koç Holding .