,

 

.

MİGROS TİCARET LİSELERİNDE PERAKENDE BÖLÜMÜ AÇIYOR

Perakende sektörü, günümüzün ve yakın geleceğin hızla büyüyen sektörlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Migros olarak sektörümüze yetişmiş insan kaynağı temini amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğü ile yürütülen projede etkin olarak rol aldık. Projenin Sektör ve Meslek Liseleri işbirliği açısından önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışma, bir taraftan sektöre yetişmiş ara kademe teminini sağlarken; diğer taraftan Meslek Lisesi Mezunlarının istihdamı ve ilgili bölümlerin yaygınlaştırılması ile ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olan proje kapsamında “Perakende Dalı - Satış Elemanlığı Bölümü” nün müfredatı oluşturulmuş, eğitim içeriklerinin hazırlanmasında konu uzmanı eğitimcilerle çalışılmış, pilot okullarda Meslek tanıtım günleri yapılmış ve branş öğretmenlerine sektörel bilgi sağlamak açısından eğitim programları düzenlenmiştir.

Eylül 2006’da İstanbul’da 3 pilot okulda başlatılan uygulama neticesinde; 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 80 okulun daha Perakende Dalı açılması için başvuruda bulunması bizim için memnuniyet vericidir.

“Perakende Dalı Satış Elemanlığı” bölümünden mezun olacak gençlerimiz öğrenimleri boyunca sektörel teorik bilgiyi, uygulama stajlarıyla pekiştirme fırsatı bulacaklarından iş hayatına avantajlı bir konumda başlayacaklardır.

Mesleki Eğitimin ülkenin geleceği açısından önemli bir kaynak olduğunu düşünen Koç Topluluğu Şirketleri’nin hayata geçirdiği benzer uygulamaların, tüm özel sektörce yaygınlaşarak artması en büyük temennimizdir.

(C) 2022 Koç Holding .